Wapenwacht

Rond Augustus 1944 werd er gevraagd aan het Zoetermeerse verzet om uit te kijken naar een geschikt gebied voor een wapendropping uitgevoerd door de RAF. Dit gebied werd gevonden waar tegenwoordig zich de recreatieplas Noord Aa bevind (zie onderstaande kaart).

In 1944 was dit een polder duidelijk afgebakend door brede tochten en vaarten. Op 5 September werd het terrein bezet en uitkijkposten uitgezet. De gehele droppingsploeg (18 man) was aanwezig. Voor de ontvangst van de wapens waren aanwezig: 4 sterke seinlampen, schoppen om de containers eventueel uit te graven en melkkarretjes voor het vervoer van de gedropte wapens over het land. Voor het verdere vervoer waren aanwezig: 1 motorschuit en 3 vrachtwagens. De familie van der Velde verleende de droppingsploeg alle huisvesting en ook kreeg de ploeg te eten van deze familie. De familie van der Velde woonde in het gebouw van het Gemaal "De Nieuwe Polder"(zie bovenstaande kaart). Tot zaterdag 9 September zijn alle jongens daar gebleven. Daarna is de sterkte tot 4 man verminderd. Deze hebben het terrein dag en nacht bewaakt tot ongeveer 18 Oktober 1944. Toen is de bewaking opgeheven. Geen enkele dropping is op het veld neergekomen.

Wel is er een wapendropping op een afstand van circa 3 km. oostelijk geweest. Deze lading was van een Engels vliegtuig die zijn lading noodgedwongen had moeten lossen bij een luchtgevecht op 29 September om 01.00 uur 's nachts. Er werden 22 containers gedropt op het land van Jacob van Beek in Hazerswoude en deze meldde dat 's ochtends vroeg telefonisch bij de politie. De desbetreffende politieagent die de boodschap aannam heeft direct het Zoetermeerse verzet gewaarschuwd en daarop heeft Wachtmeester van Rij opdracht gegeven aan Piet van Driel om met 2 vrachtwagens (die verstopt waren door het verzet bij welwillende Zoetermeerse boeren) van de firma Noordam deze containers op te halen voordat de Duitsers hier lucht van kregen, want de politieagent was natuurlijk wel verplicht de melding door te geven aan de Duitsers en deed dit ook zo'n 2 uur nadat het Zoetermeerse verzet was gewaarschuwd. Het verzet was rond het middaguur bij de boerderij en heeft 21 containers kunnen bergen, waar de 22ste container is gebleven is tot op vandaag onbekend gebleven. Toen enige tijd later de Duitsers aankwamen bij de boerderij waren de vrachtwagens verdwenen en was Jacob van Beek samen met zijn inwonende huishoudster vertrokken om onder te duiken wegens eventuele Duitse represailles voor de verdwenen containers.

Later is het verzet nog 3 nachten op het veld geweest, maar ook toen is er niets gedropt. Hieronder vind u een aantal foto's die gemaakt zijn tijdens het wachten op deze dropping.